44713513_1968114806822380_6804426183501938688_n.jpg
44733975_898637530524934_732113704300052480_n.jpg
IMG_6706.jpg
 
Randi Mohus

Randi Mohus

 
Stassekretær Maria Jahrmann Bjerke

Stassekretær Maria Jahrmann Bjerke

Daniel Bergum og Hans Torp

Daniel Bergum og Hans Torp

Sepsisgruppa har vært representert på forskningsdagene.

Hvert år i september arrangeres forskningsdagene, en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten.

I den forbindelse har vi i sepsis gruppen stått på stand på forskningstorget der både unge og gamle kunne lære om sepsis (ofte kalt blodforgiftning).

På vår stand kunne besøkende mikroskopere både Gram-positive og Gram-negative bakterier fra blodkultur, farget med gram-farging. Man kunne også se på levende bakterier og sopp på ulike dyrkningskåler(agar-skåler), som kan forårsake sepsis.

 

God håndhygiene er et av det viktigste tiltak mot smitte og infeksjoner, og på vår stand kunne besøkende teste sine håndhygieneferdigheter ved bruk av fluorescerende sprit under UV-lys.

 

Vi hadde også medbragt utstyr som benyttes under behandling av pasienter med sepsis, som besøkende kunne se og ta på. Det var en veldig inspirerende helg for oss all, med et stort engasjement fra både store og små. .

 

This is not IRONy

Kom hjem i morgest – utslitt – som normalt. Nattevakt. Nattevakt på intensiven. Jeg er fortsatt i live, men utmatta. Senga skriker etter meg, men når jeg legger hodet på puta kommer bildene fra natta.

 

Statssekretær fra HOD på besøk i forskningsgruppene for ultralyd og sepsis.

11.09.09.2018 Ved Kari Williamson.

Professor Hans Torp har utviklet en ny teknologi, som er blitt testet for en rekke formål ved St.Olavs Hospital. Målet er å få teknologien anvendt klinisk. Nylig hadde vi muligheten til å vise to av disse anvendelsene til statsekretæren fra Helse og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke , da hun besøkte NTNU og St.Olavs Hospital.

SepCease er et prosjekt der man bruker en ultralydprobe til å måle mikrosirkulasjonen til pasienter som står i fare for å utvikle sepsis. Målet er å ta det i bruk som et diagnoseverktøy for tidlig oppdagelse. Dette er et prosjekt ledet av Mid-Norway Sepsis Research Group ved NTNU/St. Olavs hospital

Hun ble også vist AR- briller (utvidet virkelighet), som brukes av Fremtidens operasjonsstuer som en del av NorMIT - prosjektet, der man kan betrakte en virtuell pasient med en modell av hjertet og ultralydbilder av hjertet.

Takk til alle bidragsytere, NTNU Technology Transfer AS, og til Helse og omsorgsdepartementet for den interessen som ble utvist!

 
 
Foto: Frode Strømman

Foto: Frode Strømman

Foto: Nils Heldal

Foto: Nils Heldal

International Symposium

Personalized Sepsis Treatment, Trondheim May 24th 2018

 

Nærmer seg svar på Sepsis-gåten

Ved hjelp av kunstig intelligens og innsamlet genmateriale fra nær 3000 trøndere, er leger ved St. Olavs hospital HF i ferd med å løse gåten bak en av sykdommene som tar flest liv ved norske sykehus.

 
 
Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Ultralyd avslører blodforgiftning

Et revolusjonerende diagnostisk verktøy gir håp om at man kan oppdage tegn på sepsis (blodforgiftning) tidligere enn man kan i dag. Klarer legevitenskapen dette kan mange menneskeliv spares.

 

Midt-norsk senter for sepsisforskning er sammen med Sintef utnevnt til Gemini-senter, det første med utspring fra St. Olavs hospital

 

Overvektige får blodforgiftning oftere

Høy vekt, lite fysisk aktivitet og røyking gjør oss mer utsatt for alvorlig blodforgiftning. Det øker også dødeligheten.

Foto: Helse Nord-Trøndelag

Foto: Helse Nord-Trøndelag

Ny behandlingsmetode vant nasjonal pris

Prosjektet «Stopp Sepsis Sykepleier» vant Kvalitetsprisen for 2017.

 
Foto: Thinkstock

Foto: Thinkstock

Dødeligheten ved blodforgiftning nesten halvert

Langt flere overlever blodforgiftning ved sykehuset i Levanger.

 
Foto: Helse Nord-Trøndelag

Foto: Helse Nord-Trøndelag

Helsevesenets Oscar til Trøndelag

– Jeg har ikke landet helt ennå, sier Lise Gustad Tuset etter å ha fått Helsedirektoratets forbedringspris, en pris for satsinga som har reddet liv.

 
Foto: Lena Johnsen

Foto: Lena Johnsen

Gir post­sykepleiere verktøy til å avsløre sepsis

– Et eget sepsis-forløp og triage-system ser ut til å gi bedre overlevelse, sier Lise Tuset Gustad.

 
Foto: Helse Nord-Trøndelag

Foto: Helse Nord-Trøndelag

Pilotprosjekt om oppdagelse av sepsis