gruppe_MNSS.jpg

Midtnorsk senter for sepsisforskning

 

Midtnorsk senter for sepsisforskning (MNSS) har 15 medarbeidere og driver forskning, utdanning og opplæring for å redusere forekomsten og dødeligheten av sepsis. Senteret er bygget opp gjennom et nært samarbeid mellom St. Olavs hospital, Helse Nord-Trøndelag, NTNU og Yale University i USA. Vi er i tillegg finansiert av Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU og NIH.  

Grunnlaget ble lagt av overlege i infeksjonssykdommer Arne Mehl. Han startet registreringen av kliniske opplysninger hos pasienter med blodstrømsinfeksjoner (BSI) og sepsis som hadde bakterier i blodet ved Sykehuset Levanger i Nord-Trøndelag i 1994, og ved Sykehuset Namsos i 1999. I tillegg er bakteriene registrerte og frosset ned. Dette har etter hvert blitt et stort kvalitetsregister (BSI-registeret) med nesten 5000 registrerte tilfeller av sepsis. Nå arbeider spesialister både innen intensivmedisin, infeksjonsmedisin, mikrobiologi, epidemiologi og genetikk videre med dette materialet og en rekke andre prosjekter. Både leger, sykepleiere og ingeniører er tilknyttet MNSS.