Sepsis (populært kalt blodforgiftning) er en alvorlig infeksjon der pasienter blir svært syke. Sepsis oppstår som følge av at bakterier kommer over i blodbanen. Som følge av sepsis utvikler pasienter svikt i egne organer som lunger, nyre, hjerne, hjerte, beinmarg og lever.

 

Over 30 millioner..

av verdens befolkning får
sepsis i løpet av et år.

 

6 millioner..

mennesker dør av sepsis.

 

10-80% dødelighet..

avhengig av hvor raskt man
kommer seg til sykehus.

 
 
gruppe_MNSS.jpg

Hvem er vi

 

Sepsisseminar på

St.Olavs hospital 24.05.2018

Midtnorsk senter for sepsisforskning (MNSS) har 15 medarbeidere og driver forskning, utdanning og opplæring for å redusere forekomsten og dødeligheten av sepsis. Senteret er bygget opp gjennom et nært samarbeid mellom St. Olavs hospital, Helse Nord-Trøndelag, NTNU og Yale University i USA. Vi er i tillegg finansiert av Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU og NIH.  
 

Mer om oss →

Charles Hinds MD, professor of intensive care, St. Bartholomew’s Hospital, London, UK

Charles Hinds MD, professor of intensive care, St. Bartholomew’s Hospital, London, UK